Gilla din ekonomi!

Visste du att det har bildats en nationell samling för ökat finansiellt självförtroende? I det här inlägget kan du läsa mer om detta intressanta initiativ som har fått det passande namnet - Gilla din ekonomi!

Bakgrund
Befolkningens kunskaper i privatekonomiska frågor har varit bekymrande dåliga och därför har initiativ tagits från organ som Europeiska Unionen och OECD. Initiativ som har till syfte att stärka den finansiella folkbildningen bland medborgarna.

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att ta fram nationella strategier för finansiell utbildning. Man menar att nationella myndigheter, leverantörer av finansiella tjänster, konsumentorganisationer och andra intressenter i samarbete kan utveckla lämpliga finansiella utbildningsprogram utifrån de nedan nämnda principerna för finansiell utbildning: EU-kommissionens principer för finansiell utbildning:

 • Ska gälla alla skeden i livet
 • Behöver målgruppsanpassas
 • Bör komma in i skolan
 • Bör ge lärarstöd
 • Ska öka medvetenheten i ekonomiska frågor
 • Måste vara oberoende program
 • Bör koordineras på nationell och internationell nivå
 • Behöver utvecklas kontinuerligt

Nationell samling
Med anledning av detta fick Finansinspektionen i uppdrag av regeringen att främja konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och initiativ till privatekonomisk folkbildning.

Detta resulterade i en förstudie. Studien visar att det på den svenska marknaden finns ett stort antal aktörer som var för sig har olika delar av de kunskaper och resurser som krävs för att upprätthålla, utveckla och starta projekt som kan stimulera allmänhetens engagemang respektive öka den generella kunskapsnivån. Vidare framhålls att effektivitetsvinster skulle kunna uppnås om aktörerna i ökad utsträckning samarbetade och utnyttjade varandras resurser, kompetens och kontaktnät.

Det var mot denna bakgrund som det ordnades ett möte där aktörer på marknaden bjöds in. Vid detta möte beslutades att bilda ett näteverk för att samordna krafter och dra största möjliga nytta av resurser.

Syftet med den nationella samlingen är att medborgare i hela landet och i alla åldrar ska kunna hantera befintliga och nya krav på i sin privatekonomi genom ett ökat privatekonomiskt självförtroende.

Med privatekonomiskt självförtroende avses:
 1. Viljan att ta ett verkligt ansvar för sin privatekonomi,
 2. Tillräckliga kunskaper för att utifrån sina behov och förutsättningar kunna agera rationellt,
 3. Förståelse för värdet av att agera samt en attityd som gör att man avsätter nödvändig tid för sin ekonomi,
 4. Motivation att också i praktiken agera och engagera sig.
Den nationella samlingens övergripande mål och uppdrag är:
 1. Att utvalda målgrupper upplever att de har fått ett ökat privatekonomiskt självförtroende.
 2. Att främja dialog och samverkan mellan de aktörer som har intresse av och/eller verksamhet som berör konsumenternas privatekonomi.
Mer information
Du kan läsa mer information om detta lovvärda initiativ på informationssajten, Gilla din ekonomi | Nationella samlingen för ökat finansiellt självförtroende.

Vad tycker du? Behöver befolkningen, generellt sett, ett ökat finansiellt självförtroende?

Rekommenderade gratistjänster

 • Jämför och hitta den bästa räntan till ditt privatlån hos Privatlån24.se!
 • Få en snabb och enkel överblick över din ekonomi genom att klicka här!
 • Jämför elpriser och byt elavtal enkelt och kostnadsfritt genom att klicka här!
 • Få en total och gratis överblick på alla dina pensioner genom att klicka här!
 • Jämför och hitta de billigaste och bästa försäkringarna genom att klicka här!
 • Gör aktie- och fondaffärer utan courtage - klicka här!
 • Jämför alla kort och sänk dina kostnader - klicka här!
 • gratis återbäring på dina inköp online - klicka här!
 • Besök seminariet "Ett rikare liv" - klicka här!
 • Ta del av Classier Hedge, en dynamisk investeringsstrategi - klicka här!
 • Skaffa dig gratis ett kostnadsfritt bokförings- och faktureringsprogram - klicka här!
 • Rabattkoder, deals och REA för dig som vill spara pengar när du handlar på nätet - klicka här!
 • Låt bankerna slåss om ditt lån! Mata in dina uppgifter. Därefter får olika banker bjuda på hur låg ränta de vill erbjuda dig. För privatlån klicka här! För bolån klicka här!
 • Checklista flyttstädning Stockholm här.
 • Jämför blancolån och låna utan säkerhet - Blancolåna.se.
 • Slipp däckböter – gratis guide för vinterdäck datum – Vinterdäckdatum.se.