Automatisera ditt hem

Bildresultat för TelldusGillar du smarta tekniska lösningar som automatiserar vissa aktiviteter som du utför i ditt hem på ett smart sätt? Läs mer i detta inlägg om hur du enkelt kan automatisera vissa funktioner i ditt hem med smarta billiga tekniska lösningar!

Jag köpte för många år sedan några enkla Nexakontakter för att kunna styra viss belysning i hemmet med fjärrkontroll. Likaså styr jag belysning med timerkontakter när vi reser bort. Nu har jag äntligen skaffat en mycket mer avancead lösning som låter mig styra händelser (inte bara belysning utan även fläkt och avfuktare i källaren) via en app i telefonen på ett smart och enkelt sätt.

Lösningen som jag varmt kan rekommendera bygger på konceptet Telldus och jag återger här nedan en instruktiv guide från Kjell & Company.

Bygg ett smart hem med Tellstick






Svenska Telldus har skapat produktserien Tellstick och tjänsten Telldus Live som ­används för att styra fjärrströmbrytare i hela hemmet via datorn eller mobilen. Med hjälp av Tellstick går det att automatisera händelser vid till exempel specifika klockslag eller när en dörr öppnas. Tellstick-mjukvaran bygger på öppen källkod och lösningen har därför blivit populär för tredjepartsutvecklare att bygga vidare på. I detta kapitel går vi igenom hur ett Tellstick-styrt hem installeras och automatiseras.

Tellstick-hårdvaran

Tellstick-hårdvaran finns i fyra versioner: två versioner som är uteslutande för 433 MHz-system och två versioner som är för både 433 MHz-system och Z-wave-system (Z-wave behandlas närmare i Smarta hem 4). Den ena renodlade 433 MHz-versionen är USB-ansluten och kallas Tellstick Duo. Den andra renodlade 433 MHz-versionen är nätverksansluten och kallas Tellstick Net.


Nätverksanslutna Tellstick Net
Skillnaden mellan Tellstick Duo och Tellstick Net är att den sistnämnda versionen har all datorhårdvara som krävs inbyggd i sig. Tellstick Duo ansluts med USB-kabel till en Windows-dator eller Mac. Den datorn måste vara påslagen för att kunna styra fjärrströmbrytarna lokalt samt för att möjliggöra fjärrstyrning över internet. Tellstick Net har en liten dator inuti sig och kan därför anslutas direkt till en router med nätverkskabel.
Tips! Tellstick Net får sin ström via en Mini-USB-kontakt. Om routern har en eller flera USB-portar kan den driva Tellstick Net.
Telldus Live

Både Tellstick Net och Tellstick Duo kan kopplas till webbtjänsten Telldus Live som möjliggör fjärrstyrning över internet (från webbläsare eller app). Tjänsten är gratis enligt en freemium-modell, vilket innebär att alla grundfunktioner erbjuds kostnadsfritt och att avancerade användare kan köpa till extrafunktionalitet (alla funktioner som behandlas i detta kapitel ingår i den kostnadsfria grundfunktionaliteten om inget annat anges). Telldus erbjuder dessutom öppna API:er som gör att tredjepartsutvecklare kan bygga in stöd för tjänsten i sina lösningar.
I den följande guiden visar vi hur ett hem installeras i Telldus Live. Målsättningen är att kunna styra en lampa, en dimbar lampa och ett element via webbtjänsten. Den icke-dimbara lampan ska tändas vid en specifik tid. Den dimbara lampan ska justeras i ljusstyrka när solen går ned. Elementet ska slås på om det blir för kallt. För detta krävs tre 433 MHz-fjärrströmbrytare och en 433 MHz-temperatursensor.
Eftersom tjänsten är molnbaserad behöver vi inte göra några inställningar i vår router. Tjänsten kräver exempelvis inte att vi öppnar portar i routern. Vi kan därför inleda med att ansluta vår Tellstick Net till vår router, skapa ett konto på Telldus Live (telldus.com) och registrera vår Tellstick Net på kontot genom att ange Tellstick-enhetens aktiveringsnummer.

Skapa 433 MHz-system i Telldus Live

Det första steget i Telldus Live-konfigurationen är att lägga till en geografisk position där systemet ska användas. Den informationen krävs för att automatisering som baseras på solens upp- och nedgång ska fungera. Tidpunkterna för solens upp- och nedgång tillhandahåller Telldus Live, så funktionen kräver ingen ljussensor. Om den uppskattade positionen inte stämmer kan koordinaterna (latitud och longitud) anges manuellt eller väljas från en karta. Vi behåller de föreslagna koordinaterna och ställer in rätt tidzon. Vi namnger platsen Södergatan 19 Entréplan.


Konfiguration av plats
Tips! Ett konto kan hantera flera platser. Det innebär att en Tellstick i hemmet och en Tellstick i sommarstugan kan styras via samma konto. I riktigt stora hus kan flera Tellstick-enheter också användas för att lösa räckviddsproblem. Genom att placera Tellstick-enheter runt om i huset kan de tillsammans tillgodose fullgod täckning.

Flera Tellstick-enheter kan samarbeta för att täcka hela huset.
Nästa steg är att lägga till en fjärrströmbrytare (på enhetsfliken). Det gör vi genom att välja vilken Tellstick som fjärrströmbrytaren ska kommunicera med (behövs enbart vid användning av flera Tellstick-enheter), vilket märke fjärrströmbrytaren har och ­vilken modell det är. Vi ger också fjärrströmbrytaren ett namn och lär den att lyssna på Tellstick-enheten genom att sätta fjärrströmbrytaren i inlärningsläge och klicka på ”Lär upp”.
Vi upprepar samma procedur för de andra fjärrströmbrytarna så att vi sedan har båda lamporna och elementet inlagda i systemet. Detta är allt som krävs för att kunna styra lamporna och elementet direkt från webbläsaren eller mobilappen.

De tre fjärrströmbrytarna är tillagda.
Vi växlar sedan till sensor-fliken för att lägga till en temperatursensor. Så fort vi sätter i batterierna i en kompatibel temperatursensor dyker den upp i listan över sensorer. Den behöver alltså inte registreras på samma sätt som fjärrströmbrytarna. Vi trycker ändå på Redigera för att ge den ett passande namn. Detta är allt som krävs för att kunna se temperaturen i webbläsaren och mobilappen.

Sensorer kan få egna namn.

Schemalägg 433 MHz-system i Telldus Live

När alla involverade enheter är tillagda är det dags att koppla på schemaläggningen. Vi växlar därför till schemaläggningsfliken och klickar på plus för att lägga till ett schema. Där ställer vi in att enheten Fönsterlampa ska slås på (On) klockan 19.00 varje vardag.
Vi upprepar proceduren för enheten Golvlampa. Den ska dimras till 70 % ljusstyrka 30 minuter före solnedgången.

Konfiguration av golvlampan

Automatisera 433 MHz-system i Telldus Live

Avslutningsvis är det dags att automatisera påslagningen av elementet när det blir för kallt. Det gör vi genom att växla till händelsefliken och lägga till en händelse som vi namnger ”Slå på element”.

Händelser byggs upp enligt dra- och släpp-metoden.
Händelser byggs upp i tre delar. Först utses en trigger som ska utlösa händelsen. Det kan vara något av följande:
 • när en fjärrströmbrytare eller en detektor skickar ett kommando
 • när en sensor under- eller överstiger ett visst värde
 • när solen går upp eller ned
 • ett bestämt klockslag.
Det finns även en funktion för motorvärmare, men den ingår inte i den kostnadsfria grundfunktionaliteten.
Därefter utses en åtgärd. Det är vanligtvis att en fjärrströmbrytare ska slås på eller av (alternativt att en dimmer ska byta nivå). Det går att utmärkt lägga till flera åtgärder. Avancerade användare kan betala för extrafunktioner och få möjlighet att skicka ett mejl, ett SMS eller en HTTP-begäran som åtgärd.
Mellan triggern och åtgärden kan ett eller flera villkor läggas. Alla villkor måste uppfyllas för att åtgärden ska utföras. Exempel på villkor är:
 • utför endast om en specifik fjärrströmbrytare är påslagen
 • utför endast om en specifik sensor är under eller över ett visst värde
 • utför endast om solen är uppe eller nere
 • utför endast om klockan är i ett specifikt tidsintervall
 • utför endast om det är en av de valda veckodagarna.
Vi vill i vårt exempel att elementet i ett garageutrymme ska slås på om inomhustemperaturen understiger 6 °C. Vi lägger därför till inomhustermometern som trigger.
Vi vill att elementet alltid ska slås på om temperaturen understiger den valda och hoppar därför över alla villkor. Vi lägger däremot till åtgärden att enheten Element ska slås på.

Elementet slås på om temperaturen understier 6 °C.
Vi upprepar sedan proceduren genom att lägga till ytterligare en händelse som vi namnger ”Slå av element”. Som trigger väljer vi att inomhustemperaturen överstiger 10 °C. Som åtgärd väljer vi att slå av elementet.

Använd Tellstick som 433 MHz-nav

Vanligtvis används Tellstick som ett komplement till fjärrkontroller och andra sändare. Detta är möjligt eftersom de flesta självlärande fjärrströmbrytare har flera minnesplatser. De kan därför lagra sändar-ID-numret från både en fjärrkontroll och en Tellstick. Det gör att fjärrströmbrytarna kan slås på från Tellsticken och slås av från fjärrkontrollen (eller tvärtom).



Med Tellstick som ett komplement lyssnar fjärrströmbrytarna på flera sändare.
Nackdelen med denna lösning är att Tellstick-enheten inte kan veta om en fjärrströmbrytare är på- eller avslagen. Om fjärrströmbrytaren slås på med en fjärrkontroll får Tellstick inte reda på det och tror således att fjärrströmbrytaren fortfarande är avslagen. Det har två nackdelar. För det första blir automatiseringsvillkor som baseras på en fjärrströmbrytares status opålitliga. För det andra visas inte fjärrströmbrytarnas korrekta status i webbläsaren och appen. Av denna anledning bör avancerade användare i stället ha Tellstick-enheten som ett nav.
Om Tellstick används som ett nav skickar fjärrkontrollerna inte sina kommandon direkt till fjärrströmbrytarna. Fjärrkontrollerna triggar i stället händelser i Tellstick-enheten som i sin tur slår på eller av fjärrströmbrytarna.

Med Tellstick Net som nav går all kommunikation via Tellstick.

Exempel

Att sätta upp ett system med Tellstick som nav kräver några extra konfigurationssteg. I denna guide vill vi styra fönsterlampan med en batteridriven väggströmställare (d.v.s. en väggmonterad fjärrkontroll som ser ut som en vanlig strömställare). Om Tellstick hade använts som ett komplement i stället för som ett nav, hade vi helt enkelt lärt fjärrströmbrytaren att även lyssna på väggströmställarens kommandon. Nu när Tellstick ska användas som nav väljer vi att lära Tellstick-enheten att lyssna på väggströmställarens kommandon. Det gör vi genom att lägga till ytterligare en enhet.
Vi väljer en fjärrkontroll som enhetstyp och namnger enheten Väggknapp. När webbgränssnittet indikerar att Tellstick-enheten är i inlärningsläge trycker vi på den fysiska väggströmsställaren. Då lär sig Tellstick-enheten att lyssna på väggströmställarens sändar-ID-nummer (30000001).
Sedan skapar vi en händelse. I detta exempel vill vi att Tellstick-enheten ska slå på Fönster­lampa när Väggknapp skickar sitt påslagningskommando. Vi lägger därför till en ny händelse som vi namnger Tänd lampa.


När någon trycker på Väggknapp ska Tellstick triggas och tända Lampa.
Vi lägger till en Trigger. Som enhet väljer vi Väggknapp och att triggern ska utlösas när någon trycker på On. Vi lägger inte till något villkor eftersom vi vill att händelsen ska ske utan undantag. Vi lägger däremot till en åtgärd. Åtgärden ska beröra enheten Fönster­lampa och vi vill att den ska slås på.

Väggknapp triggar Tellstick-enheten att tända Fönsterlampa.
För gratisanvändare finns en begränsning i Telldus Live som förhindrar att händelser upprepas i tätare intervall än 30 sekunder. Denna begränsning har inte betalande Pro-användare. Vi vill ställa ned tidsintervallet och klickar därför på kugghjulsikonerna bredvid händelserna. Där ställer vi ned parametern Minsta repetitionsintervall till fem sekunder.



Händelsen ska få upprepas i femsekundersintervall.
Vi skapar därefter en likadan händelse vid namn Släck lampa. Den innehåller samma trigger och åtgärd som händelsen Tänd lampa. Den enda skillnaden är att den lyssnar och skickar avstängningskommandon i stället för påslagningskommandon (i dialog­rutorna väljs Off i stället för On).
Konfigurationen är därefter klar. Nu kan vi tända och släcka lampan från väggströmställaren. All kommunikation går via vår Tellstick, så att Tellstick-systemet alltid har full koll på lampans status. Ett system likt detta kan givetvis byggas ut. Samma väggknapp kan trigga Tellstick att tända flera olika lampor. Samma lampa kan också (via Tellstick) tändas från flera olika väggknappar. Det är fantasin som sätter gränserna.


Flera väggknappar kan tända samma lampa.
Vi har i detta reportage valt att låta Tellstick lyssna på ett kommando och sända ett ­annat. Denna princip valde vi för att tydliggöra vilka komponenter som lyssnar på vilka. För att inte göra sig helt beroende av en internetuppkoppling rekommenderar vi att låta Tellstick Net sända samma kommando som den lyssnar på. Då fungerar lösningen på samma sätt, men det går även att tända lampan direkt från en av väggströmställarna om uppkopplingen mot internet skulle avbrytas.


Låt Tellstick lyssna och sända samma kommandon för att säkra lösningen mot internetavbrott.

Använd Tellstick som Z-wave-controller

De två Tellstick-modellerna Tellstick Lite och Tellstick Pro har inte bara stöd för 433 MHz-fjärrströmbrytarsystem. De kan också användas som controller-enhet för Z-wave-nätverk (läs mer om Z-wave i Smarta hem 4).


Tellstick Lite (modellen på bilden) och Tellstick Pro har stöd för Z-wave-system.
Uppbyggnaden av ett Z-wave-nätverk med Tellstick följer samma princip som uppbyggnaden av ett 433 MHz-system. Tellstick-enheten skapar först ett nytt Z-wave-nätverk. Administratören får sedan inkludera alla Z-wave-komponenter som ska finnas i nätverket. I följande exempel inkluderar vi en fjärrströmbrytare (Hallampa) och en magnetkontakt (Halldörr) som detekterar dörröppningar. Det gör vi genom att trycka på Z-wave-komponenternas fysiska knappar medan Tellstick-enheten är försatt i inkluderingsläge.

Två Z-wave-komponenter är inkluderade i Z-wave-nätverket.
Vi vill att Hallampa ska tändas när Halldörr öppnas. Vi skapar därför en ny händelse (även kallat scen) som vi namnger Tänd i hallen. Sedan bygger vi upp händelsen på samma sätt som vi gjorde tidigare i detta kapitel.

En Z-wave-händelse (scen) som tänder hallampan när dörren öppnas.
Kommentarer? Synpunkter?

Rekommenderade gratistjänster

 • Jämför och hitta den bästa räntan till ditt privatlån hos Privatlån24.se!
 • Få en snabb och enkel överblick över din ekonomi genom att klicka här!
 • Jämför elpriser och byt elavtal enkelt och kostnadsfritt genom att klicka här!
 • Få en total och gratis överblick på alla dina pensioner genom att klicka här!
 • Jämför och hitta de billigaste och bästa försäkringarna genom att klicka här!
 • Gör aktie- och fondaffärer utan courtage - klicka här!
 • Jämför alla kort och sänk dina kostnader - klicka här!
 • gratis återbäring på dina inköp online - klicka här!
 • Besök seminariet "Ett rikare liv" - klicka här!
 • Ta del av Classier Hedge, en dynamisk investeringsstrategi - klicka här!
 • Skaffa dig gratis ett kostnadsfritt bokförings- och faktureringsprogram - klicka här!
 • Rabattkoder, deals och REA för dig som vill spara pengar när du handlar på nätet - klicka här!
 • Låt bankerna slåss om ditt lån! Mata in dina uppgifter. Därefter får olika banker bjuda på hur låg ränta de vill erbjuda dig. För privatlån klicka här! För bolån klicka här!
 • Checklista flyttstädning Stockholm här.
 • Jämför blancolån och låna utan säkerhet - Blancolåna.se.
 • Slipp däckböter – gratis guide för vinterdäck datum – Vinterdäckdatum.se.