Ta kontroll över din privatekonomi med 50:4 metoden!

Har du liksom jag sett TV-programmet ”Lyxfällan” och slagits av den fullständiga kontrollöshet de medverkande har över sin ekonomi? I programmet använder de sig av en intressant budgetmodell 50-30-20 metoden. Jag har vidareutvecklat detta koncept. Läs mer i detta inlägg om 50:4 metoden!

Jag måste erkänna att jag tidigare hade dålig koll på var pengarna tog vägen, de hade liksom en tendens att bara ”rinna mellan fingrarna”. Detta berodde nog till stor del på att jag under en längre tid haft en relativt hög inkomstnivå. Under senare tid har jag med stort intresse och engagemang aktivt arbetat med att styra upp min privatekonomi. Jag har sett det som en sporrande utmaning att minimera kostnaderna och maximera sparandet likväl som att minimera skulderna och maximera nettotillgångarna.

Utgångspunkter
För att kunna styra upp en hushållsekonomi finns det några grundläggande förutsättningar.

 • Det första är helt enkelt att kartlägga penningströmmarna. Jag har idag stenkoll på varenda utgift.
 • Det andra är att reducera utgifterna så långt det är möjligt genom omprioriteringar, konkurrensutsättning av olika konsumtionstjänster. Jag har idag trimmat mina utgifter så mycket att jag känner mig tillfreds med nivåerna. Jag kommer dock regelbundet att se över alla utgifter.
 • Det tredje är att upprätta en väl avvägd budget. Att göra en hushållsbudget är ingen ny trend utan snarare en nödvändighet för att kunna kontrollera dina pengaströmmar och prioritera ditt sparande. Idag vet jag exakt hur stora mina fasta och rörliga utgifter kommer att uppgå till varje månad.
50:4 metoden
Ekonomi handlar i grunden om förmågan att hushålla med tillgängliga resurser. Resurser som i regel alltid är mindre än behoven och önskningarna. En ekonomi i balans handlar mycket om balans mellan inkomster och utgifter samt balans mellan tillgångar och skulder. Viktiga framgångsfaktorer i en privatekonomi är att uppnå en så hög nivå som möjligt på sparandet och i förlängningen nettotillgångarna (förmögenhet/eget kapital).

Kanske känner du till den budgetmodell som förespråkar att privatekonomin ska delas i tre delar - 50% av inkomsterna ska räcka till alla fasta avgifter, 30% till skoj och 20% till sparande. Jag har modifierat denna modell genom att lägga en större vikt vid sparande samt även ta med viktning när det gäller tillgångar och skulder.
 1. Högst 50 % av de löpande inkomsterna ska utgöras av löpande utgifter och minst 50 % av ska utgöra sparande för kortsiktiga och långsiktiga ändamål.
 2. Högst 50 % av sparandet ska utgöra kortsiktiga ändamål och minst 50 % ska utgöra långsiktiga ändamål.
 3. Högst 50 % av de samlade tillgångarna ska utgöras av skulder och minst 50 % av nettotillgångar.
 4. Högst 50 % av de samlade nettotillgångarna ska utgöras av reala tillgångar (fastighet) och minst 50 % av de samlade tillgångarna ska utgöras av placeringar i aktier/fonder (25 %) och räntebärande placeringar/lågriskplaceringar (25 %).
Självklart fungerar inte denna metod eller modell för alla. Många människor har nog besvär med att få pengarna att räcka till det allra nödvändigaste under omständigheter som arbetslöshet, hälsobesvär och höga skulder. Men om du har någorlunda ordnade förhållanden och har en fast hygglig inkomst kan denna metod vara värd att testa.

Kommentarer? Synpunkter? Hur är det med dig? Hur kontrollerar och prioriterar du dina pengaströmmar? Vilken metod använder du?

Rekommenderade gratistjänster

 • Jämför och hitta den bästa räntan till ditt privatlån hos Privatlån24.se!
 • Få en snabb och enkel överblick över din ekonomi genom att klicka här!
 • Jämför elpriser och byt elavtal enkelt och kostnadsfritt genom att klicka här!
 • Få en total och gratis överblick på alla dina pensioner genom att klicka här!
 • Jämför och hitta de billigaste och bästa försäkringarna genom att klicka här!
 • Gör aktie- och fondaffärer utan courtage - klicka här!
 • Jämför alla kort och sänk dina kostnader - klicka här!
 • gratis återbäring på dina inköp online - klicka här!
 • Besök seminariet "Ett rikare liv" - klicka här!
 • Ta del av Classier Hedge, en dynamisk investeringsstrategi - klicka här!
 • Skaffa dig gratis ett kostnadsfritt bokförings- och faktureringsprogram - klicka här!
 • Rabattkoder, deals och REA för dig som vill spara pengar när du handlar på nätet - klicka här!
 • Låt bankerna slåss om ditt lån! Mata in dina uppgifter. Därefter får olika banker bjuda på hur låg ränta de vill erbjuda dig. För privatlån klicka här! För bolån klicka här!
 • Checklista flyttstädning Stockholm här.
 • Jämför blancolån och låna utan säkerhet - Blancolåna.se.
 • Slipp däckböter – gratis guide för vinterdäck datum – Vinterdäckdatum.se.