Bästa lågriskplaceringarna

Hur placerar du din kortsiktiga sparbuffert? Hur får du bästa möjliga avkastning på pengar till så låg risk som möjligt? Hur förhåller du dig till risk, spartid och värdeförändringar? Läs mer i detta inlägg om de i mitt tycke bästa lågriskplaceringarna!

Jag får ofta frågan från släktingar och vänner om hur man bäst ska placera pengar till så låg risk som möjligt. Det kan handla om en sparbuffert eller liknande som man inte vill ta för stor risk med utan vill, om behov uppstår, kunna ta ut inom en snar framtid.

För några år sedan hade jag rekommenderat obundet sparande på bankkonto i en nischbank med insättningsgaranti. Idag när sparräntorna är så förhållandevis låga förespråkar jag andra mer intressanta alternativa lågriskplaceringar i fonder.

Lågriskfonder
Med lågriskplaceringar i fonder menar jag placeringar i fonder som ger större möjligheter till avkastning än traditionell ränteplacering och samtidigt har en relativt låg risk och låg korrelation med börsen samt en stabil positiv utveckling. Här tittar jag mest på penningmarknadsfonder (korta räntefonder), obligationsfonder samt hedgefonder.

Värdeförändringar
När det gäller värdeförändringar förväntar jag mig en sammantaget högre värdeförändring än räntekonto i bank, men jag är medveten om att det enstaka månader kan uppstå negativ värdeförändring.

Spartid
Min placeringshorisont när det gäller lågriskfonder är 1-5 år.

Intressanta sparalternativ
Kortsiktigt sparande (1 år), pengar som jag behöver snart eller vill ha som ”kassa” i väntan på ett bättre tillfälle att köpa aktiefonder, placerar jag i korta räntefonder som inte alls tar lika stor ränterisk, eftersom de köper räntepapper med i snitt högst ett års löptid. Förväntad genomsnittlig avkastning ca 3 % per år.

För mer mellankortsiktigt sparande (2-5 år) med låg risk finns det ett par intressanta alternativ. Ett är företagsobligationsfonder, som fokuserar på räntepapper som ger högre räntor eftersom köparen tar kreditrisk (företag kan gå i konkurs och misslyckas helt eller delvis med att betala tillbaka pengarna). Ett annat alternativ är hedgefonder som tar andra typer av risker än att köpa börsaktier och har låg samvariation, för då utjämnas avkastningen. Förväntad genomsnittlig avkastning ca 4-5 % per år.

Sparande som är mer långsiktigt (mer än 5 år) placerar jag i aktiefonder eller i aktier.

De 4 bästa lågriskplaceringarna
Mina 4 favoriter bland lågriskplaceringar just nu är följande lågriskfonder. Dessa fonder har det gemensamt att de har låga avgifter, låg risk och har uppvisat stabila resultat med god avkastning. De lämpar sig utmärkt för ett förhållandevis säkert sparande på kort sikt (1-5 år).

 1. Spiltan räntefondFonden är en kort räntefond som placerar sina medel i räntebärande värdepapper utfärdade i svenska kronor. Målsättningen är att årligen ge en stabil positiv avkastning till en mycket låg risk. Den genomsnittliga löptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, är maximalt 1 år. Fonden lämpar sig som ett alternativ till banksparande, placering för dina likvida medel och ett tryggt alternativ då aktiemarknaden är turbulent.
 2. Atlant StabilityStability är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Fondens avkastning har ingen korrelation med utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringsinriktningen för Stability ligger på den svenska ränte- och aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Genom användande av optioner kan fonden till avkastningen på ränteportföljen addera avkastning från derivatstrategier med hög sannolikhet för vinst. På så sätt kan fonden uppnå sin målsättning att leverera en avkastning som överstiger ränteavkastningen och samtidigt hålla en hög konsistens i avkastningen.
 3. SPP FöretagsobligationsfondSPP Företagsobligationsfond investerar enbart i företag med hög kreditvärdighet, investment grade, till låg ränterisk och helt utan valutarisk. Det betyder att fonden har små kurssvängningar och är i princip opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Målet är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden är en räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer i svenska kronor och med fokus på Norden. Durationen kommer att hållas låg. Fonden kommer att placera i räntebärande värdepapper med rörlig ränta, så kallade FRN-obligationer. FRN-obligationer är obligationer där räntan normalt ändras var tredje månad. Fonden förvaltas i enlighet med Storebrandkoncernens modell för Socially Responsible Investments. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.
 4. Cicero AvkastningCicero Avkastningsfond är en räntefond som placerar på medellång sikt. Fonden placerar både i korta ränteinstrument och långa obligationer med en genomsnittlig återstående löptid på upp till tio år. Fonden har möjlighet att utnyttja avkastningskurvan och placera i korta räntepapper och/eller långa obligationer. Fonden skall i huvudsak placera i svenska räntebärande kvalitetspapper dvs obligationer och statsskuldsväxlar som är utgivna av svenska staten.
Innan du fattar ett investeringsbeslut rekommenderar jag att du också läser respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns tillgängliga nätet. Kom också ihåg att som alltid gäller att värdet på fondandelar både kan stiga och falla i värde. Även om ovanstående placeringsalternativ har en låg risk så är risken (och därmed även avkastningen) något högre än ett räntekonto på bank.

Kommentarer? Synpunkter? Vilka lågriskplaceringar väljer du?

Rekommenderade gratistjänster

 • Jämför och hitta den bästa räntan till ditt privatlån hos Privatlån24.se!
 • Få en snabb och enkel överblick över din ekonomi genom att klicka här!
 • Jämför elpriser och byt elavtal enkelt och kostnadsfritt genom att klicka här!
 • Få en total och gratis överblick på alla dina pensioner genom att klicka här!
 • Jämför och hitta de billigaste och bästa försäkringarna genom att klicka här!
 • Gör aktie- och fondaffärer utan courtage - klicka här!
 • Jämför alla kort och sänk dina kostnader - klicka här!
 • gratis återbäring på dina inköp online - klicka här!
 • Besök seminariet "Ett rikare liv" - klicka här!
 • Ta del av Classier Hedge, en dynamisk investeringsstrategi - klicka här!
 • Skaffa dig gratis ett kostnadsfritt bokförings- och faktureringsprogram - klicka här!
 • Rabattkoder, deals och REA för dig som vill spara pengar när du handlar på nätet - klicka här!
 • Låt bankerna slåss om ditt lån! Mata in dina uppgifter. Därefter får olika banker bjuda på hur låg ränta de vill erbjuda dig. För privatlån klicka här! För bolån klicka här!
 • Checklista flyttstädning Stockholm här.
 • Jämför blancolån och låna utan säkerhet - Blancolåna.se.
 • Slipp däckböter – gratis guide för vinterdäck datum – Vinterdäckdatum.se.