Vill du bli en god man?

Vill du bli en god man?
Tycker du om att hantera siffror och redovisning? Har du ett stort socialt patos? Vill du göra en samhällsinsats och hjälpa andra utsatta människor? Letar du ett extraknäck för att få en extrainkomst? Då har jag det rätta förslaget för dig!

Har du hört uttrycket "god man"? Runt om i Sverige söker nu kommunerna med ljus och lykta efter intresserade personer. Om du har ordningssinne, är en ansvarsfull person och vill ha en extra sidoinkomst - kan detta vara en möjlighet för dig!

Vad är en god man
God man är i Sverige en (fysisk) person som av tingsrätten förordnats för att tillvarata en annan persons rättsliga eller ekonomiska intressen eller sörja för hans person. (källa: Wikipedia)
 • En god man är någon som i det dagliga livet hjälper en annan människa. En som ger stöd och hjälp gällande personliga angelägenheter, tillgångar, bindande avtal, olika situationer och beslut. Man kan säga att gode mannen fungerar som en förlängd arm ute i samhället. En god man är en person som mot ett arvode utför sitt uppdrag på sin fritid, när han eller hon inte arbetar.
 • Det finns många olika orsaker till att en person får hjälp av en god man. Anledningarna kan t.ex. vara att personen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller för övrigt ta hand om sina personliga angelägenheter. Alla har inte rätt till god man utan biståndet behovsprövas.
Vad gör en god man
Det är domstolens förordnande som reglerar den gode mannens/förvaltarens uppgifter. Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter:
 1. Bevaka rätt. Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer t.ex. fastsighetsförsäljning, bidragansökningar eller beslutsöverklaganden.
 2. Förvalta egendom. Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det handlar dels om vardagsekonomin t.ex. deklaration, pension, bidrag, fickpengar och räkningar, dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt. Vid behov ansöka om skuldsanering, försörjningsstöd, bostadstillägg, handikappersättning m.m. 
 3. Sörja för person. Uppgiften varierar från fall till fall men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Besöka huvudmannen, se till att huvudmannen får det stöd och den hjälp personen behöver för det dagliga livet, vid behov ansöka om annat boende, kontaktperson, hjälpmedel m.m.
Hur stor är ersättningen
God man har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för nödvändiga utgifter. Att ha god man brukar för huvudmannen kosta mellan 6 000 — 12 000 kr/år. Arvodet kan dock variera från kommun till kommun. Arvodets sammanlagda storlek beror också på hur många uppdrag man har. Vanligt är att man har flera parallella uppdrag.

Vem kan bli god man
Vem som helst kan bli god man. Viktiga egenskaper är dock att du är en ansvarsfull person med ett intresse för att hjälpa andra människor. Ordningssinne och kunskaper i ekonomi är också viktiga egenskaper.

Om du är intresserad kan du skicka in en intresseanmälan och ange två referenser. Därefter undersöker handläggaren på överförmyndarnämnden (i din kommun) din lämplighet.

Kommunerna runt om i Sverige söker just nu med ljus och lykta efter frivilliga intresserade för denna uppgift. Så är du intresserad och har ovan nämnda egenskaper är chansen stor att du kan få ett nytt "extraknäck"!

För mer information
Du kan vända dig till överförmyndarnämndens kansli i din kommun. Gå in på din kommuns hemsida och sök efter "God man", "Överförmyndarnämnd" eller "Överförmyndarnämndens kansli", så finner du mer information. Se även Godman bloggen och Nyttiga länkar för gode män för mer värdefull information.

Intresserad? Kanske detta kan vara något för dig? Varför inte ge det en chans!

Läs även andra bloggares åsikter om .

Rekommenderade gratistjänster

 • Jämför och hitta den bästa räntan till ditt privatlån hos Privatlån24.se!
 • Få en snabb och enkel överblick över din ekonomi genom att klicka här!
 • Jämför elpriser och byt elavtal enkelt och kostnadsfritt genom att klicka här!
 • Få en total och gratis överblick på alla dina pensioner genom att klicka här!
 • Jämför och hitta de billigaste och bästa försäkringarna genom att klicka här!
 • Gör aktie- och fondaffärer utan courtage - klicka här!
 • Jämför alla kort och sänk dina kostnader - klicka här!
 • gratis återbäring på dina inköp online - klicka här!
 • Besök seminariet "Ett rikare liv" - klicka här!
 • Ta del av Classier Hedge, en dynamisk investeringsstrategi - klicka här!
 • Skaffa dig gratis ett kostnadsfritt bokförings- och faktureringsprogram - klicka här!
 • Rabattkoder, deals och REA för dig som vill spara pengar när du handlar på nätet - klicka här!
 • Låt bankerna slåss om ditt lån! Mata in dina uppgifter. Därefter får olika banker bjuda på hur låg ränta de vill erbjuda dig. För privatlån klicka här! För bolån klicka här!
 • Checklista flyttstädning Stockholm här.
 • Jämför blancolån och låna utan säkerhet - Blancolåna.se.
 • Slipp däckböter – gratis guide för vinterdäck datum – Vinterdäckdatum.se.